BỘ CHỈ THỊ A12/A12E

Bộ chỉ thì được sử dụng cho cân bàn.