BỘ CHỈ THỊ D2008FA

Thiết bị kỹ thuật số chuyên dùng trong cân xe tải.