BỘ CHỈ THỊ IND231/236

Thiết bị phù hợp với các loại cân bàn, cân sàn. chuẩn truyền thông RS232.