BỘ CHỈ THỊ IND246

Bộ chỉ thị IND246 POWERCELL.

Cổng truyền thông: Rs232 (COM1, COM2(Option), Ethernet TCP/IP, Usb Device.