BỘ CHỈ THỊ K8

Phù hợp cho các ứng dụng cân xe tải với khả năng kết nối loadcell từ 1-12 loadcell analog