CÂN NÔNG SẢN QUỐC HÙNG

Cân CNS do Công ty TNHH Quốc Hùng sản xuất và đăng ký độc quyền nhãn hiệu Salmon

Tải Max: 150 kg đến 300 kg