Cân ôtô nổi Bê tông

Khung bàn cân  : Bê tông cốt thép

Mã: Cân bê tông-7 Danh mục: ,