BỘ CHỈ THỊ W200

Thiết bị phù hợp với các ứng dụng cân định lượng, cân bồn, cân kết nối qua hệ thống scada qua các chuẩn truyền thông công nghiệp.

Mã: Cân bê tông Danh mục: