Cân pha Sơn

-Cân chuyên dụng cho pha sơn, hổ trợ nạp công thức vào cân để thuận tiện cho việc cân sơn.

Danh mục: