LOADCELL L6G ZEMIC

Cảm biến lực L6G chuyên dùng cho cân bàn, mức tải từ 50 kg đến 600 kg